Visie

Archeologie wordt vaak gezien als een last, een belemmering of kostenpost. Buro de Brug stelt zich ten doel zijn opdrachtgevers tijdig en betrouwbaar te informeren en adviseren over archeologie en cultuurhistorie en het eventuele risico inzichtelijk te maken. Zo wordt de belemmeringen omgebogen tot kans en kunnen de kosten worden beheerst.

Buro de Brug bouwt bruggen bij conflicterende belangen: tussen ontwikkelaars en erfgoedbeherende instellingen, tussen de archeologische wetenschappers, openbaar bestuur en publiek, tussen ruimtelijke inrichters en cultuurhistorie.

Wij ondersteunen particuliere ontwikkelaars, overheden en de archeologiesector zelf. Ons succes in het bouwen van bruggen is voor een belangrijk deel gelegen in ons inlevingsvermogen in de belangen en beweegredenen van de speler binnen het bestel. Andere kritische succesfactoren zijn eigen inhoudelijke kennis en ervaring en een pragmatische instelling. Onder dit laatste valt bijvoorbeeld ook het implementeren van de uitgangspunten van projectmatig werken en oog voor de maatschappelijke en bestuurlijke realiteit.

Bij het inrichten van projecten wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de specialisaties van de medewerkers van Buro de Brug. Daar waar noodzakelijk wordt externe expertise op projectbasis ingehuurd. Partners voor strategische allianties worden daartoe aangezocht.

Ontwerp door Ddzyne