Onze adviseurs

Buro de Brug is in 2008 opgericht door Jan-Willem Oudhof en Chris Sueur. Zij zijn al vele jaren werkzaam binnen de archeologische- en cultuurhistorische sector en volgen de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet.

  • Jan-Willem Oudhof (drs.) (directeur)

    Specialismen: advisering, beleid, stadskernonderzoek, Middeleeuwen, directievoering, opgraven en aanbesteden.

    Jan-Willem is senior archeoloog en heeft een ruime ervaring in het archeologisch werkveld, zowel aan de uitvoerende kant als in projectmanagement. Hij is onder meer gemeente archeoloog in Leeuwarden geweest en werkt momenteel als conditieleider archeologie voor de Projectorganisatie Stationsgebied van de gemeente Utrecht. Verder heeft hij zich samen met dr. A.A.A. Verhoeven van de UvA inhoudelijk beziggehouden met synthetiserend onderzoek naar de handelsnederzetting Tiel rond 1000. Daarnaast is hij directievoerder van de Tielse parkeergarage bij de Westluidensepoort.

  • Chris Sueur (drs. ing.) (directeur)

    Specialismen: advisering en onderzoek, beleid, omgevingsrecht, digitale informatievoorziening, WOII, cultuurhistorie

    Chris is senior adviseur erfgoed en geo-informaticus. Hij heeft voor meer dan 25 gemeenten archeologische en cultuurhistorische beleidskaarten opgesteld. Voor LTO leidt hij het landelijke onderzoek naar de invloed van agrarische bodembewerkingen op het bodemarchief. Namens diverse publieke en private opdrachtgevers treedt hij op als procesleider archeologie. Het toegankelijk maken en houden van (oude) onderzoeken, door het opzetten van een database en een GIS, heeft zijn bijzondere aandacht. Tevens houdt hij zich bezig met de problematiek van de explosieven uit de WOII. Op dit moment is Chris directievoerder in het project Zijdebalen Utrecht.

Ontwerp door Ddzyne